mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:

Bạn có thể xem mã nguồn của dự án vi bằng những cách dưới đây:

  • Xem mã nguồn dùng giao diện web của CVS
  • Lấy mã nguồn dùng CVS vô danh dùng những mệnh lệnh dưới đây (mật khẩu là guest):
    cvs -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs login
    cvs -z3 -d :pserver:guest@mozdev.org:/cvs co vi
    

Xem cvshome.org để biết thêm về CVS và để đọc trợ giúp về nó.

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.