mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:

2009

8 tháng 12 năm 2009
Thunderbird tiếng Việt hiện có sẵn chính thức lần đầu tiên với phiên bản 3.0!
5 tháng 7 năm 2009
Build 334 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản mới sửa một số lỗi.
30 tháng 6 năm 2009
Firefox 3.5 hiện có sẵn để tải xuống! Đây là bản tiếng Việt chính thức đầu tiên. Xem thêm chi tiết trong lời tuyên bố của Hùng.
17 tháng 4 năm 2009
Build 325 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản mới hỗ trợ trình soạn thảo Bespin của Mozilla Labs một cách thí nghiệm và cũng sửa một số lỗi.
12 tháng 3 năm 2009
Firefox 3.1 beta 3 có sẵn để chạy thử. Đây là phiên bản đầu tiên có bản tiếng Việt chính thức.
26 tháng 2 năm 2009
Thunderbird 3.0 beta 2 có sẵn để chạy thử. Đây là phiên bản đầu tiên có bản tiếng Việt.
17 tháng 2 năm 2009
Các bản nightly tiếng Việt của Thunderbird 3.0 có sẵn để chạy thử. Đọc các chi tiết tại trang Cài đặt.
14 tháng 2 năm 2009
Build 306 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản mới nhanh nhẹn hơn đáng kể và hỗ trợ trình soạn Scintilla trong ActiveState KomodoKomodo Edit.
11 tháng 2 năm 2009
Bản dịch Thunderbird 3.0 tại Narro được hoàn thành. Bây giờ cần phải kiểm lỗi và hợp tác với Mozilla về việc phát hành bản dịch.
7 tháng 2 năm 2009
Build 306 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản này sửa vấn đề an ninh nguy hiểm.
17 tháng 1 năm 2009
Build 306 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản mới giải quyết một số vấn đề về những hộp văn bản gợi ý.

2008

13 tháng 11 năm 2008
Xin mời bình luận về các lỗi trong Bugzilla về bản địa hóa tiếng Việt của Firefox: 463441, 463442, 463443, 463444, 463446.
2 tháng 11 năm 2008
Build 250 của phần mở rộng AVIM được phát hành, hỗ trợ bất cứ mọi cửa sổ.
23 tháng 10 năm 2008
Build 237 của phần mở rộng AVIM được phát hành, hỗ trợ SeaMonkey và giảm xuống kích cỡ gói cài đặt.
21 tháng 9 năm 2008
Build 217 của phần mở rộng AVIM được phát hành, hỗ trợ Komodo và Komodo Edit.
13 tháng 7 năm 2008
Build 110 của phần mở rộng AVIM được phát hành, hỗ trợ tốt hơn các website đã cung cấp bộ gõ ngay vào trang.
11 tháng 7 năm 2008
Chúng ta đã bắt đầu dịch ActiveState KomodoKomodo Edit ra tiếng Việt tại BabelZilla.
2 tháng 7 năm 2008
Build 87 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản này thêm cửa sổ tùy chỉnh và các nút trên thanh công cụ, và nó mới hỗ trợ Gmail.
24 tháng 6 năm 2008
Chào mừng Nguyễn Đình Trung đã tham gia dự án.
2 tháng 6 năm 2008
Build 59 của phần mở rộng AVIM được phát hành. AVIM là bộ gõ cho phép đánh máy trong tiếng Việt chỉ dùng bàn phím chuẩn, không cần thêm phần mềm khác. Phiên bản này là được thay đổi hoàn toàn từ phần mở rộng của Đặng Trần Hiếu.
3 tháng 6 năm 2008
Vietnamese Dictionary 1.0 có sẵn để tải xuống. Phần mở rộng này cung cấp chức năng kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Firefox và Thunderbird. Thêm…
7 tháng 5 năm 2008
Gói ngôn ngữ Thunderbird ở đây khôngvirus như gói ngôn ngữ tiếng Việt của Firefox (xem Lỗi 432406).

2005

1 tháng 9 năm 2005
Phiên bản đầu tiên được phát hành
17 tháng 8 năm 2005
Đổi những ngày hạn (xem “Kế hoạch của dự án” ở dưới)
15 tháng 7 năm 2005
Thay thế Firefox bằng Thunderbird
1 tháng 7 năm 2005
Bắt đầu website
29 tháng 6 năm 2005
Tạo ra dự án

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.