mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:
Tên thật / Email Biệt danh Vai trò
mxn Chủ dự án
Nguyễn Mạnh Hùng loveleeyoungae Chủ dự án
Nguyễn Đình Trung forgetit Nhà phát triển tích cực
Nguyễn Kim Kha kimkha Nhà phát triển tích cực
Sơn Trần esente Nhà phát triển tích cực

Summer of Code của Google chỉ cho phép làm việc một mình, dự án này ban đầu không được cho phép những người bên ngoài giúp đỡ. Hiện nay, vì SoC đã kết thúc, Minh nhận mọi người khác cùng phát triển dự án này. Xin liên lạc với Minh hay Hùng.

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.