mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:

Firefox tiếng Việt

Firefox 3.5 hiện có sẵn để tải xuống! Đây là bản tiếng Việt chính thức đầu tiên. Nếu bạn đã có Firefox trong ngôn ngữ khác, như tiếng Anh, có sẵn các gói ngôn ngữ dành cho Microsoft Windows, Mac OS X, và Linux – tìm những tập tin có tên “vi.xpi”. Bạn có thể cài gói ngôn ngữ thẳng vào Firefox có sẵn, bất chấp ngôn ngữ gốc của nó.

Những người cứ nghĩ đến ngày xưa có thể tải xuống các gói ngôn ngữ do Jasper Thái sản xuất không chính thức cho Firefox 2.0Firefox 3.0 (alpha).

Thunderbird tiếng Việt

Thunderbird 3.0 hiện có sẵn để tải xuống. Đây là bản tiếng Việt chính thức đầu tiên. Nếu bạn đã có Thunderbird trong ngôn ngữ khác, như tiếng Anh, có sẵn các gói ngôn ngữ dành cho Microsoft Windows, Mac OS X, và Linux – tìm những tập tin có tên “vi.xpi”. Bạn có thể cài gói ngôn ngữ thẳng vào Thunderbird có sẵn, bất chấp ngôn ngữ gốc của nó.

Sunbird tiếng Việt

Những người có thể kệ dữ liệu đôi khi bị hỏng có thể tải xuống các phiên bản nightly tiếng Việt của Sunbird 1.0 – tìm những tập tin có “vi” trong tên. Hãy cẩn thận: Sunbird 1.0 chưa vào bước thử alpha và chưa ổn định mấy.

Phần mở rộng AVIM

Cài đặt phần mở rộng tại trang chủ của nó, Tiện ích Firefox, Tiện ích SeaMonkey, Tiện ích Fennec, hay Songbird Add-ons. Hoặc là tải nó xuống từ Tiện ích Thunderbird, ActiveState Community Site, Spicebird Add-ons, hay ohloh.

Nơi cài đặt không có gì quan trọng: chỉ có một gói cài đặt.

Từ điển tiếng Việt

Cài tiện ích kiểm tra chính tả tại mục blog đầu tiên, Tiện ích Firefox, hay Tiện ích SeaMonkey. Hoặc là tải nó xuống từ trang chủ hay Tiện ích Thunderbird.

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.