mozdev.org

vi

Tiếng Việt:
English:
Tin tức
8 tháng 12 năm 2009
Thunderbird tiếng Việt hiện có sẵn chính thức lần đầu tiên với phiên bản 3.0!
5 tháng 7 năm 2009
Build 334 của phần mở rộng AVIM được phát hành. Phiên bản mới sửa một số lỗi.
30 tháng 6 năm 2009
Firefox 3.5 hiện có sẵn để tải xuống! Đây là bản tiếng Việt chính thức đầu tiên. Xem thêm chi tiết trong lời tuyên bố của Hùng.
3 tháng 6 năm 2008
Vietnamese Dictionary 1.0 có sẵn để tải xuống. Phần mở rộng này cung cấp chức năng kiểm tra chính tả tiếng Việt trong Firefox và Thunderbird. Thêm…
Thêm Tin tức…
Mozilla Firefox và Thunderbird

Trang Web này là trung tâm của các dự án để hỗ trợ tiếng Việt trong các chương trình hệ Mozilla, như là FirefoxThunderbird:

“vi” từng là dự án của trong chương trình Summer of Code để dịch Mozilla Thunderbird 1.1 ra tiếng Việt, với sự giúp đỡ của David Boswell thuộc mozdev. Kỳ Summer of Code của Google năm 2005 chỉ cho phép những cá nhân tham gia một mình, cho nên dự án này mới đầu không cho phép những người bên ngoài đóng góp. Hiện nay, Nguyễn Mạnh Hùng đang dẫn dự án phát hành các bản địa hóa tiếng Việt chính thức cho Firefox 3.1 và Thunderbird 3.0. Nếu bạn muốn giúp đỡ, xin liên lạc với anh.

The vi project can be contacted through the mailing list or the member list.
Copyright © 2000-2018. All rights reserved. Terms of Use & Privacy Policy.